Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Tovar bol pridaný do košíka!


Prejsť do košíka

Tovar iba na predajni nie je možné objednať cez eshop!
Logitech® G410 Compact Mechanical RGB Keyboard (US International)

Part No.:
920-007736
Výrobca:
Logitech
Záruka:
2 roky

Stav skladu:
Na eshope: +10 ks
V predajniach: +10 ks
Pozri v ktorých a cenu
Doprava do 24 hod.

Bez DPH:
65,83 

Pôvodná cena:
137 
Zľava
-42,3%

S DPH: 79 

Popis

Otázka k produktu

Komentáre

Popis

Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech G410 At­las Spec­trum po­nú­ka všet­ky pod­stat­né klá­ve­sy pre hra­nie a mož­no ju pri­tom ľah­ko pre­ná­šať nap­rík­lad na tur­na­je, LAN pár­ty ale­bo ku ka­ma­rá­tom - pri hra­ní tiež za­be­rá me­nej mies­ta. Vďa­ka vy­pus­te­niu nu­me­ric­ké­ho blo­ku a mak­ro tla­či­diel zís­ka­te viac pries­to­ru pre di­vo­ké po­hy­by my­šou. A na­vy­še vďa­ka kom­pak­tnej konštruk­cii bu­de­te mať obe ru­ky bliž­šie pri se­be pre väč­šie po­ho­dlie, čo je obzvlášť dô­le­ži­té pre hrá­čov, kto­rí pri po­hy­be pou­ží­va­jú níz­ke roz­lí­še­nie my­ši (DPI).

Me­cha­ni­cal Ga­ming Key­board, kto­rá vy­uží­va spí­na­če s me­cha­ni­kou Ro­mer-G™ vy­vi­nu­té exklu­zív­ne spo­loč­nos­ťou Lo­gi­tech. Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech G410 At­las Spec­trum TKL po­nú­ka o 25 per­cent rých­lej­šiu ak­ti­vá­ciu klá­ves než štan­dar­dné me­cha­nic­ké klá­ves­ni­ce a na­vy­še má vy­lep­še­nú od­ol­nosť, in­te­li­gen­tné RGB pod­svie­te­nie a di­zajn ozna­čo­va­ný ako "ten­key­less", či­že bez nu­me­ric­ké­ho blo­ku a prí­pad­ne niek­to­rých ďal­ších klá­ves. Umož­ňu­je ďa­lej in­teg­rá­ciu s ap­li­ká­ciou Arx Con­trol vy­vi­nu­tou v rám­ci Lo­gi­tech G, kto­rá na va­šom mo­bil­nom za­ria­de­ní zob­ra­zu­je ši­ro­kú šká­lu dô­le­ži­tých in­for­má­cií pri hra­ní rôz­nych hier.


Rozloženie:

EN

Klávesové skratky:
Áno

Numerická klávesnica:
Áno

Farba:
Čierna

Rozhranie:
USB

Odozva:
Výrobca neuvádza

Ďalšie špeciálne funkcie:
Mechanická podsvietená klávesnica
Exkluzívne spínače Romer-G
Nastaviteľné podsvietenie
Aplikácia Logitech Arx Control pre zobrazenie informácií a štatistík
Multimediálne skratky
Herný režim

Dĺžka kábla:
1,8 m

Rozmery:
Šírka: 390,4 mm
Hĺbka: 185,2 mm
Výška: 35,5 mm
 

Viac o produkte

Otázka na predavača

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Recenzie

Alternatívne produkty tohto tovaru

Logitech® G510s Gaming Keyboard, US layout
119 
(3 584,99 Sk)

Firma Logitech je medzi odborníkmi aj hráčmi známa ako špičkový výrobca vstupných periférií, najmä kvalitných klávesníc a špičkových optických myší. Logitech sa neustále venuje fanúšikom počítačových hier, a preto ponúka ďalší zo svojich skvelých klávesníc z...
viac